A-SİTOLOJİK TESTLER

SERVİKOVAJİNAL SMEAR ( Pap smear ):
Klasik  Yayma Metodu, Sıvı  Bazlı ( Liquid-prep ) Yöntem

VÜCUT SIVILARI, SEKRESYONLAR :

Plevra, Batın , Balgam, İdrar, vb.

BRUSH ( Fırça ile ):

Bronşial, Endoservikal, vb.

 
İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ :
Meme, Tiroid, Lenf nodülü, endoskopik, vb.